InfoStream - důvěryhodná evidence | www.infostream.cz

Co to je?

InfoStream je aplikace pro vytváření a údržbu časových razítek. Funguje jako důvěryhodná evidence, která umožňuje evidovat informace o jakýchkoliv dokumentech a kdykoliv na požádání nezvratně prokázat, že daný dokument existoval v konkrétním časovém okamžiku.

Využívá přitom služeb autorit pro vydávání časových razítek (anglicky timestamping authority). Podporuje i kvalifikovaná časová razítka podle českého zákona o elektronickém podpisu.

InfoStream se stará o automatické pořizování časových razítek a také o jejich pravidelné obnovování. Protože časová razítka jsou v podání českých kvalifikovaných certifikačních autorit službou placenou, stará se též o jejich minimální počet - šetří tedy vaše náklady.

Naše aplikace pro instalaci a provoz nevyžaduje žádné zvláštní znalosti. Má velmi jednoduché uživatelské rozhraní, integrované do operačního systému Windows. Běží na lokálním počítači uživatele, nevyžaduje specializovaný server.

Do důvěryhodné evidence lze ukládat jakékoliv soubory, bez omezení typu. Například dokumenty Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint...), Adobe Acrobat (PDF), obrázky, zvukové a video soubory... Zdrojové soubory nejsou nijak modifikovány, časová razítka a dalšíúdaje se ukládají zvlášť.

InfoStream zachovávádůvěrnost vašich dokumentů. Neukládá jejich obsah, ani jej nikomu neposílá. Ukládá pouze hash dokumentu,tedy speciálním jednosměrným algoritmem spočítaný "kontrolní součet" obsahu, ze kterého nelze původní obsah zpětně rekonstruovat.

Při své činnosti program využívá současné nejmodernější kryptografické algoritmy. Zároveň počítá s možností v budoucnu používat novější algoritmy, jakmile budou dostupné. V celé své architektuře využíváotevřené a standardizované formáty, takže lze jeho činnost snadno kontrolovat a nezávisle ověřit.

Nevíte, zda takovou aplikaci vůbec potřebujete?