InfoStream - důvěryhodná evidence | www.infostream.cz

InfoStream: důvěryhodná evidence

InfoStream je aplikace pro důvěryhodnou evidenci dokumentů a pořizování a obnovu časových razítek. U digitálních dokumentů je, na rozdíl od papírových, obvykle nesnadné prokázat, kdy vznikly. Pokud to má být možné způsobem technicky i právně nenapadnutelným, je nutné využít časových razítek nezávislé autority.

Možnost prokázat existenci dokumentu v konkrétním časovém okamžiku se může hodit v mnoha oborech činnosti, nejtypičtějším příkladem jsou jakékoliv kreativní profese (od programátorů přes spisovatele po grafiky), kdy vhodné použití časového razítka může pomoci při případných sporech o autorství.

Časová razítka jsou také nezbytná pro zachování dlouhodobé platnosti digitálního podpisu, protože jeho certifikát po čase vyprší. Pomocí důvěryhodných časových razítek lze platnost podpisu neustále prodlužovat, a to i bez součinnosti toho, kdo podpis původně vytvořil.

V tomto ohledu se časová razítka hodí každému, kdo přijímá elektronické dokumenty (např. dnes již všechny obchodní společnosti od úřadů) a chce prokázat jejich platnost i po skončení platnosti certifikátu použitého pro digitální podpis (typicky nejvýše jeden rok).

Podrobnější informace najdete na stránce "Proč ho potřebujete" a nebo v následujícím videu: